Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen sekä toisinpäin tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. (Psyfy 2019).

Psykofyysisessä fysioterapiassa käytetään voimavarasuuntaista tutkimista ja tavoitteiden asettelua asiakkaan elämäntilanteen mukaan. Fysioterapiassa käytetään eri kehomenetelmiä kuten esim. kehotietoisuus ja hengitysharjoituksia. 

Psykofyysinen fysioterapia sopii hyvin stressi-, unettomuus- ja uupumusoireiden hoitoon, myös urheilijoille. Siitä on myös hyötyä kroonisten kiputilojen, jännitystilojen, psyykkisten ahdistus- ja pelko-oireiden sekä erilaisten kehon hahmotusongelmien hoidossa. 

Fysioterapia 45 min. 60 eur
Fysioterapia 60 min 80 eur
Fysioterapia 90min 100 eur

Itse maksaen tai lääkärin lähetteellä

Varaa aika tai kysy lisää:

p.040 1493511

Mirka Kuparinen
Fysioterapeutti
Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia TAMK 15 op.
ROBE II- voimarasuuntaisen tutkimisen syventäminen 2 pv
BBAT 1 – Basic Body Awareness therapy 5 op.